RU EN

Page menu:

Authors

Ben’kova Anna Viktorovna

Ben’kova Anna Viktorovna, born 6 December, 1977 in the city of Krasnoyarsk. Graduated from Krasnoyarsk State University (KSU), Faculty of Physics, specializing in Biophysics (2000) (in 2006 KSU being included to Siberian Federal University). Candidate of Biological Sciences (PhD) in Bioinformatics (2003). PhD thesis: «Modelirovanie Dinamiki Netto-Produktivnosti Khvoinykh v Predelakh Scirkumpolyarnogo Kolsca i Sredney taigi» (Modeling of Dynamics of Conifers Netto-Productivity within Circumpolar Ring and Middle Taiga), Krasnoyarsk, V. N. Sukachev Institute of Forest, Russian Academy of Sciences, Siberian Branch, 2003 (in Russian). Research Scientist for the Laboratory of Tree Ring Structure at V. N. Sukachev Institute of Forest, Russian Academy of Sciences, Siberian Branch in the city of Krasnoyarsk. Research interests in dendroecology, ecology, and ecological modeling. Author and co-author of 12 scientific publications in peer-reviewed journals. Some of them: «Vliyanie pogodnykh faktorov na prirost dominiruyuschikh i supressivnykh derev’ev Abies sibirica Ledeb. i Picea obovata Ledeb. v srednem techenii reki Yenisei» (Influence of weather factors on the increment of dominant and suppressive trees of Abies sibirica Ledeb and Picea obovata Ledeb. in the middle reaches of the Yenisei river) In «Sibirskiy Ekologicheskiy Zhurnal» (Sib. J. Ecol.), 2005 (in Russian with English abstract); «Primenenie dendrokhronologicheskogo metoda dlya izucheniya osobennostey rosta estestvennykh i iskustvennykh lesnykh nasazdeniy» (The use of dendrochronological method for studies of specific growth features in natural and artificial forest stands) In «Lesovedenie» (Rus. J. For. Sci.), 2006 (in Russian with English abstract); «Vliyanie gustoty sosnovykh molodnyakov na biometricheskie pokazateli derev’ev» (The influence of density on distribution of trees by biometric parameters in young pine forests) In «Lesovedenie» (Rus. J. For. Sci.), 2011 (in Russian with English abstract); «Primenenie metoda “skolzyaschikh funkscii otklika” dlya vyyavleniya vliyaniya klimaticheskikh faktorov na radialnyi rost derev’ev» (The application of “sliding respond function” method for revealing climatic factor influence on tree radial growth) In «Vestnik KrasGAU» (Bull. Krasnoyarsk State Agr. Univ.), 2013 (in Russian with English abstract); «Biometricheskie pokazateli derev'ev v sosnovykh molodnyakah estestvennogo i iskusstvennogo proiskhozdeniya» (Distribution of trees according to biometric characters in natural and artificial young pine forests) In «Lesovedenie» (Rus. J. For. Sci.), 2013 (in Russian with English abstract); «Vliyanie prostranstvennoy mozaichnosti mokhovo-lishainikovogo pokrova na radialnyi rost listvenniscy Gmelina (Scentral’naya Evenkia)» (The influence of moss-lichen mosaic on radial growth of dahurian larch (Central Evenkia)) In «Lesovedenie» (Rus. J. For. Sci.), 2014 (in Russian with English abstract).

Phone: 8-960-761-34-05

E-mail: Annie1977@yandex.ru

Papers in eLibrary.ru

Total eLibrary.ru citations – 36; eLibrary.ru Hirsch index – 3.


Return to list