RU EN

Page menu:

Pashkeeva (Kondakova) Oksana Erikovna

Pashkeeva (Kondakova) Oksana Erikovna

Pashkeeva (Kondakova) Oksana Erikovna, born 17 December, 1989, in the city of Krasnoyarsk, Krasnoyarsk KraiSoviet Union (since 1992 – Russia). Graduated from V. P. Astafiev Krasnoyasrsk State Pedagogical University, Faculty of Biology and Chemistry (at the present time – Faculty of Biology, Geography, and Chemistry), Department of Natural Sciences (at the present time – Department of Biology, Chemistry and Ecology), with BSc. in Natural Sciences (2011), Siberian Federal University, School of Fundamental Biology and Biotechnology, Basic Department of Biotechnology, with MSc in Biology (2013), PhD studies in Ecology at  V. N. Sukachev Inst. For., Rus. Acad. Sci., Sib. Br. (2013-2016), in the city of Krasnoyarsk, Krasnoyarsk Krai, Russia. Candidate of Biological Sciences (PhD) in Ecology (2020). PhD thesis: «Ispol'zovanie Mikroorganizmov dlya Vyrashchivaniya Khvoynykh i Uluchsheniya Biogennosti Pochv v Lesnykh Pitomnikakh Sibiri» (The Use of Microorganisms for Growing Conifers and Improving Soil Biogenicity in Forest Nurseries of Siberia), Tomsk, Nat. Res. Tomsk St. Univ., 2019 (in Russian). Research Scientist for the Laboratory of Microbiology and Ecological Biotechnology, V. N. Sukachev Inst. For., Rus. Acad. Sci., Sib. Br., Fed. Res. Center Krasnoyarsk Sci. Center, Rus. Acad. Sci., Sib. Br., in the city of Krasnoyarsk, Russia (2020-present). Research interests in microbiology and ecology of forest soils. Author and co-author of more than 40 scientific publications.

E-mail: koeandkoe@mail.ru

Papers in eLibrary.ru (Rus. Sci. Cit. Index) – 37

Total eLibrary.ru Citations – 50; eLibrary.ru Hirsch Index – 4

ORCID

Papers in Scopus – 2

Total Scopus Citations – …; Scopus Hirsh Index – …

Papers in Publons – …

Total Publons Citations – …; Publons Hirsh Index – …

Papers in Web of Science Core Collection – …

Total Web of Science Core Collection Citations – …

Web of Science Core Collection Hirsh Index – …


Return to list